SPECIALISATIES

Naast alle voorkomende fysiothearpeutische behandelingen heb ik mij gespecialiseerd in:

KANS klachten (Klachten Arm, Nek en Schouder).

Ook hoofd(pijn)klachten worden hiertoe gerekend, omdat ze vaak hun oorsprong hebben in de nekregio.

Triggerpoint therapie.

Deze behandelmethode richt zich op klachten die voortkomen uit een verstoorde stofwisseling in spierknooppunten (triggerpoints). Deze triggerpoints worden door zeer lokale druktherapie gedeactiveerd waardoor de stofwisseling in de triggerpoints wordt  gestimuleerd en de kans op een spoedig herstel aanzienlijk wordt verhoogd.
Lees hierover meer onder aan de pagina.

Dry-needling therapie.

Bovenstaande triggerpoint therapie  kan worden aangevuld met of vervangen door dry-needling therapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zeer dunne naalden waardoor ook dieper gelegen spierknooppunten behandeld kunnen worden. Omdat geen druk op het omringende spierweefsel uitgeoefend hoeft te worden, wordt de spier minder zwaar belast en is een snel herstel mogelijk.|
Lees hierover meer onder aan de pagina

Cursussen en opleidingen

Overige cursussen en opleidingen:
– Dry-needling.
– Triggerpoint behandeling
– Bekkenbodemtherapie, Groningen
– Medische trainingsleer, Groningen
– Rugklachten en bekkeninstabiliteit, Spine and Joint Centre in Rotterdam
– Sportfysiotherapie, Papendal
– Cyriax , vier-jarige opleiding aan de Nederlandse Academie voor Orthopedische geneeskunde in Delft
– NSA (nek-, schouder- en armklachten) in Groningen.
– Meerdere cursussen op het gebied van knieklachten

Ik sta geregistreerd op de site van:
– Myofasciale Pijn (Dryneedling en Triggerpointbehandelingen, o.a. in het nek-, schoudergebied) link

 

 

DTF (Directe toegankelijkheid Fysiotherapie)

Per 1 januari 2006 heeft u de wettelijke mogelijkheid om zonder verwijzing van een arts de fysiotherapeut te consulteren. Als u zich bij mij meldt zonder verwijzing zal ik eerst een screening uitvoeren. Tijdens de screening verzamel ik gegevens die nodig zijn voor het nemen van een beslissing of verder fysiotherapeutisch onderzoek al dan niet geïndiceerd is. Als ik tot de conclusie komt dat u aan het juiste adres bent, dan zal er direct vervolgonderzoek plaatsvinden. Na het onderzoek stelt ik een behandelplan op en bespreek dit met u. Als blijkt dat er geen behandeling kan plaatsvinden adviseer ik u om contact op te nemen met de huisarts. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Ik zal de huisarts blijven informeren tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Tarieven & Vergoedingen

Heeft u een aanvullende verzekering en is er sprake van een contract tussen de praktijk en uw zorgverzekeraar dan declareert de praktijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandelkosten dan rechtstreeks aan de praktijk.
Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan gelden de tarieven zoals vermeld in onze tarievenlijst.

Praktijkfolder
Tarieven

Wilt u meer weten over de verschillende zorgaanbieders en het aantal behandelingen dat wordt vergoed uit de verschillende aanvullende polissen klik dan op onderstaand logo van de website Zorgwijzer

Logo zorgwijzer

Aantal behandelingen per zorgverzekering

 

 

 

Over fysiotherapie Grou

Uw Eigen Risico

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico 

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt per jaar € 385,= (2017). Boven op dit verplicht eigen risico kunt u – tegen betaling van een lagere nominale premie kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal € 500,= (totaal: € 885,=  per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering  moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico. 

Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico. De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. 

Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Kwaliteitswaarborging

  • BIG
    Ik sta geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer: 79033843904.
  • CKR
    Ik ben deelnemer/lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register.

Braces en hulpmiddelen

Via de webwinkel van Disporta kunt u braces en andere hulpmiddelen bestellen. Klik op de button hiernaast om naar de webwinkel te gaan.


Logo BH

Triggerpoint/dryneedling

Wat is een triggerpoint?
Uit onderzoek blijkt dat zeer veel klachten worden veroorzaakt door triggerpoints.
Een triggerpoint of spierknoopje is een kleine verkramping in een spier die voor flinke uitstralende klachten kan zorgen. Deze verkramping belemmert de doorbloeding in de spier, waardoor er ter plaatse van het triggerpoint een tekort aan zuurstof en een slechte verbranding ontstaan. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen leiden tot prikkeling van pijnsensoren en dus tot pijn.
Het triggerpoint is tijdens het onderzoek door de fysiotherapeut voelbaar als een strengetje of knoopje. Daarbij ontstaat herkenbare pijn, vaak in een ander gebied dan waar het triggerpoint zich bevindt.

Wat is dry needling?
Dry needling is een behandeltechniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint wordt geplaatst. Deze techniek is uiterst effectief voor de behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van dry needling.

Dry needling is geen acupunctuur!
De naald is de enige overeenkomst. Bij acupunctuur wordt geprikt in energiebanen. Bij dry needling wordt in triggerpoints in spieren geprikt.

Hoe werkt dry needling?
Als de naald het triggerpoint raakt wordt vaak een twitch opgewekt (een lokale samentrekking van het spierweefsel). Dit leidt tot een verbeterde doorbloeding , waarbij afvalstoffen worden afgevoerd met een daling van de spierspanning, pijnvermindering en een verbeterde beweeglijkheid tot gevolg.

Is de behandeling pijnlijk?
De therapeut voelt eerst waar het triggerpoint zich bevindt, waarna het naaldje snel door de huid wordt getikt. De meeste patiënten voelen het inbrengen van de naald niet. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe. Dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de naald het triggerpoint raakt geeft dit een korte pijnsensatie. Sommige patiënten beschrijven het als een kleine elektrische schok, anderen beschrijven het als een soort verkramping. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Tijdens het prikken kan de uitstralende pijn, veroorzaak door het triggerpoint gevoeld worden.

Welke klachten kunnen er behandeld worden met dry needling?
Alle pijnproblemen waarbij triggerpoints (mede) de oorzaak zijn, kunnen behandeld worden met dry needling.Hierbij kan onder andere gedacht worden aan nek-, schouder- en armpijn, tenniselleboog, carpaal tunnelsyndroom, hoofdpijn, migraine, kaak- en kiespijn, ischias, beenpijn.
Uiteraard wordt voor de behandeling eerst onderzocht of de klachten door triggerpoints worden veroorzaakt.

Wordt er steriel gewerkt?
Ja, er wordt gebruik gemaakt van handschoenen en er worden alleen steriele wegwerpnaalden gebruikt.

Wat voelt men na een dry needling behandeling?
Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (als een blauwe plek) aanvoelen.Dit gevoel blijft meestal een paar uur tot 2 dagen bestaan. Daarna ontstaat er een afname van de uitstralende pijnklachten en een toename van de beweeglijkheid.

Zijn er nog dingen die men na de behandeling zelf kan doen?
Dit verschilt per patiënt en per klacht. Aandacht voor de houding is belangrijk. Ook geeft rustig bewegen, licht rekken van de behandelde spieren en warmte vaak een snellere verlichting van de napijn.

Wat zijn de voordelen van dry needling?
Hoewel de techniek van dry needling soms als onprettig ervaren wordt, is hij zeer effectief om een snel herstel te bereiken. Directe ontspanning en herstel van de stofwisseling in de spier zelf, resulteren in een snelle pijnafname en functieherstel van de spier. Als de spieren ontspannen zijn, kan gewerkt worden aan de verbetering van de beweeglijkheid van de gewrichten en aan het verbeteren van de kracht en de coördinatie. Dry needling is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling

Is dry needling voor iedereen geschikt?
Er zijn een paar situaties waarbij dry needling minder geschikt is. De eerste 3 maanden van de zwangerschap houden wij aan als een relatieve contra- indicatie voor dry needling. Dit vanwege de mogelijke vegetatieve reacties. Verder zijn acute spierscheuren en angst voor naalden een reden om niet met naalden te werken.

Is dry needling een erkende behandelmethode in Nederland?
Volgens de wet BIG mogen fysiotherapeuten , die daarvoor een relevante vervolgopleiding hebben gevolgd, deze vorm van behandeling toepassen.

Mijn opleiding en registratie

De opleiding Myofasciale Pijnseminars Groningen is de meest uitgebreide opleiding op dit gebied en wordt aanbevolen door Prof. Dr. David G. Simons, één van de grondleggers van de triggerpointtherapie.
Dr. Jan Dommerholt, Dr. Carel Bron en Jo Franssen zijn, in samenwerking met Myopain Seminars USA aan deze opleiding verbonden. Zij zijn een autoriteit op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van myofasciale pijn.

Mijn registratie en verdere informatie over deze opleiding kunt u vinden bij:
www.myofascialepijn.nl

Wordt dry needling vergoedt door de zorgverzekeraar?
Ja, dryneedling valt onder fysiotherapie en wordt volgens uw polis door uw aanvullende verzekering vergoed.

Klachten en procedure

Bent u om welke reden dan ook niet tevreden met uw behandeling dan hoor ik dat graag van u om mijn dienstverlening te verbeteren. In de bijgaande klachtprocedure staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Klachtenprocedure

Privacy reglement

Fysiotherapie Grou hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Grou houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Grou zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

De Praktijk heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars:

De Friesland.
Zilveren Kruis / Interpolis / FBTO / Avero Achmea / Achmea
VGZ -IZZ – Bewuzt – MVJP
Univé – SZVK – ZEKUR – Z natura Zorgzaam verzekerd
IZA
UMC
Menzis en Anderzorg
CZ: OWM UA / NZV N.V. / OHRA
ZenZ en ENO: labels: Salland zorg / Holland zorg / ZorgDirect
ONVZ / VvAA  / PNOzorg
ASR : De Amersfoortse en Ditzo
DSW / InTwente / Stad Holland
Caresq
Zv: iptiQ Life S.A.
labels: Promovendum (caresco), Besured (caresco) en National Academic (caresco)
Zv: EUCARE
label: Aevitae